Het initiatief: ‘Stilstaan bij leven en sterven’ maakt deel uit van mijn praktijk. 
Als initiatief waren we uitgenodigd om een workshop aan te bieden over het belang van echt luisteren en hoe doe je dat.
De workshop op 4 februari jongstleden richtte zich op alle betrokkenen in de informele palliatieve zorg. 
De succesvolle avond werd aangeboden door  Café Soelaas en vond plaats in Ommen.
 
Het initiatief ‘Stilstaan bij leven en sterven’ biedt op;
21en 28 maart, 4 april en 11 april van 13.00u tot 17.00u en op 18 april van 10.00u tot 17.00u een cursus aan.
De cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn, betrokken zijn als formele zorgverlener, als mantelzorger of als vrijwilliger in de palliatieve zorg thuis.
De cursus wordt in Dalfsen gegeven.
Meer Informatie hierover vindt u op onze website: www.stilstaanbijsterven.nl

Menu