Kunnen verschillende thema’’s hebben, afhankelijk van de vraag. Ze hebben wel te maken met spiritualiteit en zingeving.
De lezingen zijn bestemd voor mensen die in zorg en welzijn werkzaam zijn. Voor hen die betrokken zijn bij palliatieve terminale processen bij voorbeeld in hospices of zorginstellingen en voor mensen die zelf door ziekte, verlies en rouw heengaan. Lezingen over stervensbegeleiding en afzonderlijke aspecten hiervan.

Menu