De Praktijk Zingeving als helende kracht, biedt begeleiding en coaching op het gebied van ontwikkeling- verandering processen en op het gebied van verlies en rouw.
Een mens leeft en leert al doende.

Al wat leeft is altijd in beweging, in verandering. Deze beweging kan ons naar ons hart voeren, waar te vinden is wat nu waardevol, zinvol en belangrijk voor ons is, wat ons blij, tevreden en gelukkig maakt.
We voelen, weten en ervaren maar al te vaak dat ons handelen en denken vaak een andere beweging volgt, die wegvoert van onszelf.
De druk van buitenaf kan er mede de oorzaak van zijn dat we stilletjes wegglijden van wat we echt willen, van ons diepste verlangen, van wat ons werkelijk gelukkig maakt.
We verliezen ons in werk, in relaties, in aandoeningen of in teleurstellingen zonder te beseffen dat we onszelf daardoor hebben afgesneden van wat we werkelijk willen.
Velen van ons worden op een ochtend wakker om te ontdekken dat ze mogelijkheden hebben laten schieten en kansen hebben gemist.
En … we kunnen steeds opnieuw beginnen om uit de opgedane ervaringen te leren hoe we weer in harmonie met onszelf en met anderen kunnen gaan leven.

De huidige pandemie vraagt om stil te staan. Stil te staan bij hoe je je leven voor de uitbraak, gedurende de uitbraak in de lockdown en nu je leven vorm gegeven hebt. Voor iedereen waren het en zijn het ingrijpende ervaringen, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Het kan n vraag zijn dat je je opnieuw wilt oriënteren op wat je verder wilt in het leven. Helder krijgen wat je nu echt wilt. Wat in jouw leven belangrijk is op dit moment om te kunnen veranderen. In gesprekken kunnen we hier samen aandacht aan geven.

Elk situatie en elk moment is uniek en bevat unieke mogelijkheden.

Zingeving als helende kracht praktijk Dalfsen
Menu